MIKROTIK - RBPOE

Adaptador Inyector PoE Mikrotik RBPOE

3,49 ¤  

MIKROTIK - RBGPOE

Adaptador Inyector PoE Mikrotik RBGPOE

6,49 ¤  

MIKROTIK - QMP

Kit de Montaje Pared Mikrotik QMP

6,99 ¤  

MIKROTIK - RB931-2ND

Punto de Acceso Mikrotik Hap Mini RB931-2ND

25,75 ¤  

MIKROTIK - RB941-2ND-TC

Punto de Acceso Mikrotik HAP Lite TC RB941-2nD-TC

27,75 ¤  

MIKROTIK - RBSXTSQ5ND

CPE/Backbone Mikrotik SXTsq Lite5 RBSXTSQ5ND

52,50 ¤  

MIKROTIK - RBCAP2ND

Punto de Acceso Mikrotik RBCAP2ND

52,99 ¤  

MIKROTIK - RBSXTSQ5HPND

CPE/Backbone Mikrotik SXTsq 5 RBSXTSQ5HPND

58,99 ¤  

MIKROTIK - RB952UI-5AC2ND

Punto de Acceso Mikrotik HAP AC Lite AC750

60,50 ¤  

MIKROTIK - RB750GR3

Router Mikrotik Hex RB750GR3

64,99 ¤  

MIKROTIK - RB951UI-2HND

Punto de Acceso Router Mikrotik RB951Ui-2HnD

66,99 ¤  

MIKROTIK - RBDISCG-5ACD

Router Mikrotik Disc Lite5 ac RBDISCG-5ACD

82,50 ¤  

MIKROTIK - RB951G-2HND

Punto de Acceso Mikrotik RB951G-2HND

84,99 ¤  

MIKROTIK - RBD52G-5HACD2HND-TC

Punto de Acceso Mikrotic Hap AC2

86,50 ¤  

MIKROTIK - RBWAPG-5HACD2HND

Punto de Acceso Mikrotik WAP ac RBWAPG-5HACD2HND

99,00 ¤  

MIKROTIK - RBLHGR&R11E-LTE6

Kit Antena LHG LTE6 Mikrotik RBLHGR&R11e-LTE6

219,00 ¤